April 4, 2017

Kategorije

Osposobljavanje kandidata za vozače:

A1 kategorija: Motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW

A2 kategorija: Motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW

A kategorija: Motocikli sa ili bez bočne prikolice i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW

 

B kategorija: Motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg

BE kategorija: Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg

 

C kategorija: Motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg

CE kategorija: Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.