January 25, 2017

Galerija slika

 

Cecilia Rodić
Instruktor vožnje
e-mail: cecilia.rodic@auto-skola-radar.hr
mob: 095/829-1478

 

Mario Rodić
Instruktor vožnje
e-mail: mario.rodic@auto-skola-radar.hr
mob: 099/572-1026

Stjepan Rodić

Instruktor vožnje

e-mail: stjepan.rodic@auto-skola-radar.hr mob: 099/299-3019

Goran Petak

Instruktor vožnje

e-mail: goran.petak@auto-skola-radar.hr mob: 091/569-0240

Tomislav Čibarić

Instruktor vožnje

e-mail: tomislav.cibaric@auto-skola-radar.hr mob: 098/135-6330

Mata Berišić

Instruktor vožnje

e-mail: mata.berisic@auto-skola-radar.hr mob: 092/331-5475

Petar Đerek

Instruktor vožnje

e-mail: petar.derek@auto-skola-radar.hr mob: 098/171-8656

A2
A2